Palvelut‎ > ‎

Periytyvän syövän neuvonta

Neuvontatyön taustaa:


Aloitin periytyvän syövän neuvonnan asiantuntijalääkärinä 1996 Syöpäjärjestöjen poliklinikalla Helsingissä ja toimin siellä 15 ajan 2010 loppuun. Lisäksi olen toiminut HYKS perinnöllisyyslääketieteen yksikössä useaan otteeseen 2003-2010 erikoistuvana lääkärinä, erityisesti perinnöllisen syövän potilaita vastaanottaen.  Olen myös toiminut erikoistuvana lääkärinä Väestöliiton perinnöllisyysklinikalla 2002-2003.

Toimin vuonna 2011 Suomen Syöpäyhdistyksen terveyden edistämisen osaston vt. ylilääkärinä ja perehdyin erityisesti tutkimuksiin elintapojen ja syövän yhteydestä (tupakointi, alkoholin käyttö,  liikunta, ravinto, UV-altistus ym.).

Väitöskirjatutkimukseeni liittyen olen ollut luomassa v. 1995 lähtien perinnöllisen paksusuolisyövän (HNPCC) neuvontascheemaa Suomessa, toiminut itse perinnöllisyysneuvontaa antavana lääkärinä syövän korkeassa riskissä oleville henkilöille ja tutkinut miten neuvonta ja geenitestaus hyväksytään sekä millaisia psykososiaalisia vaikutuksia testauksella on terveillä ihmisillä, joilla todetaan korkea riski sairastua syöpään ja jotka käyvät elinikäisessä syövän ennaltaehkäisyyn tähtäävässä seurannassa. Väitöskirjani aiheesta valmistui 2002 Helsingin yliopistossa. Olen jatkanut väitöskirjan jälkeistä tutkimusta tutkimalla mm. miten  geenivirheen perineet vanhemmat informoivat lapsiaan heidän riskistään ja perinnöllisyysneuvontaan hakeutumisesta ja tuen tarvetta ko. tilanteissa.


Periytyvän syövän neuvonnan vastaanoton luonne:

Periytyvän syövän asiantuntijalääkäri piirtää sukupuun potilaan omien tietojen perusteella ja arvioi suvun syöpäriskiä saamiensa tietojen perusteella. Perinnölliseen syöpään viittaavia piirteitä  suvussa ovat useat samaan syöpään sairastuneet henkilöt useammassa sukupolvessa, poikkeuksellisen varhainen sairastumisikä ja useamman syövän ilmeneminen samalla henkilöllä. Joihinkin syöpäoireyhtymiin, kuten rinta-munasarjasyöpä- tai perinnöllinen paksusuolisyöpäoireyhtymään (HNPCC, Lynchin oireyhtymä), on luotu kansainväliset kliiniset kriteerit ennaltaehkäisyyn tähtäävän seurannan tai jatkotutkimuksien arvioinnin perustaksi.

Syövän periytyvyysneuvonnassa oleellista on myös huolen lievittäminen. Joskus suvussa on runsaasti syöpää ja perinnöllisen syöpäalttiuden  todennäköisyys on suuri.  Tällöin sukupuun piirtäminen, tilanteen jäsentäminen ja potilaan informoiminen ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu ovat jo sinänsä huolen lievittämistä useiden potilaiden kohdalla. Joskus taas sukutausta ei viittaa välttämättä korkeaan tai juurikaan kohonneeseen syövän riskiin mutta huoli on suuri. Tällöinkin sukupuun piirtäminen on usein havainnollistava ja huolta lievittävä asia, lisäksi asiallinen informaatio, potilaan kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen ja uusien näkökulmien avautuminen voi helpottaa jo yhdellä käynnillä tilannetta. Ratkaisukeskeinen työskentely mahdollistaa myös enemmän tuen tarvittaessa. 

Kolmas tärkeä asia periytyvän syövän neuvonnan vastaanotolla on terveyden edistäminen ja syövän ennaltaehkäisy elintapojen välityksellä: Mitkä ovat omat mahdollisuudet vaikuttaa tilanteeseen (tupakointi, alkoholin käyttö,  liikunta, ravinto, UV-altistus ym.).Väitöskirja:
Aktan-Collan Katja: A prospective follow-up study of acceptance and psychosocial consequences. Predictive genetic testing and counselling for hereditary non-polyposis colorectal cancer (HNPCC). Helsingin yliopisto 2001.


Comments