Ratkaisukeskeinen työtapa

Ratkaisukeskeinen voimavarasuuntautunut työtapa keskittyy nykyhetkeen ja hyvään tulevaisuuteen. Tärkeinä elementteinä työskentelyssä ovat arvostava kuuntelu ja haastattelu, unelmakeskeinen ajattelu, tavoitteiden luominen ja konkretisoiminen pieniksi askeliksi, niiden seuraaminen ja kannustaminen. Asiakkaan omien vahvuuksien tunnistaminen ja rikastaminen on merkityksellistä ja auttavat usein uuden näkökulman löytymisessä. Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa oleellinen käsite on myös asiakkaan oma vastuullinen aloitteellisuus.